Mengenai Kami

Laman muamalat.my telah diwujudkan sekitar tahun 2013, saya pun ingat-ingat lupa bulannya, di media sosial facebook. Tujuan utama ia diwujudkan ialah untuk mendedahkan masyarakat tentang ilmu muamalat Islam secara lebih santai.

Fiqh muamalat Islam kelihatan agak terasing dalam masyarakat Melayu Malaysia. Jadi penulis mengam

Here you can add text
Here you can add text

bil inisiat