Tag Archives: wang kertas

Benarkah Pendapat Wang Kertas Bukan Ribawi?

rTerdapat satu pendapat yang mengatakan bahawa matawang kertas bukan dianggap sebagai mata wang ribawi kerana ia bukanlah emas dan perak, dan juga tidak lagi disandarkan dengan emas dan perak. Menurut pendapat ini, inilah pendapat yang jelas mengikut mazhab al-Syafi’ie. Ini mazhab Syafi’i, ‘illah  (sebab utama) yang menjadikan emas dan perak itu ribawi ialah kerana ia merupakan mata wang utama yang …

Mengapa Wang Kertas Dianggap Produk Ribawi? 

1. Produk ribawi ialah komoditi atau barangan yang tertakluk kepada hukum-hukum tertentu, yang melibatkan hukum riba jika dilanggar hukum tersebut. 2. Komoditi ribawi dan kaedah urus niaganya disebutkan di dalam hadis sahih. Abu Sa’id Al Khudri berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, barli ditukar dengan barli, kurma ditukar dengan kurma, …