Tag Archives: riba

Kontrak Kontroversi: Bay’ al-Inah

Bay’ al-‘Inah adalah satu bentuk jual beli ‘rekaan’ dengan tujuan untuk memberikan pulangan tetap kepada ‘penjual’. Oleh kerana Islam mengharamkan mengambil lebihan terhadap ‘pinjaman’, iaitu riba, dan mengharuskan jual beli, iaitu al-bay’, maka diwujudkan satu bentuk kontrak yang dikatakan ia sebagai ‘jual beli’ tetapi implikasinya hampir dengan riba. Ia dianggap helah untuk melakukan riba menggunakan akad jual beli. Sesetengah buku …

Pinjaman Yang Menjadi Riba

Kaedah Pinjaman Wang: عن عباس: كل قرض جر نفعاً فهو الربا Kata Ibn Abbas: “Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat, itu adalah riba” [Direkodkan Bayhaqi dalam Sunan al-Kubra].  Sesetengah kitab hadis menganggap lafaz itu adalah hadis daripada Rasulullah SAW, namun kebanyakan sandarannya adalah tidak sahih terutama jika disandarkan kepada Nabi. Bagaimanapun, Sheikh Nasiruddin al-Albani menganggap ia sahih jika kata-kata ini disandarkan …