Tag Archives: kelayakan

Kelayakan Akad Seorang Insan

Sebelum seseorang itu terlibat dalam apa jua kontrak dalam muamalat, seseorang itu mesti ada kelayakan. Kelayakan inilah yang dikenali sebagai ahliyyah. Ahliyyah; Kelayakan; Sifat yang tetapkan oleh Syariah ke atas seseorang yang memungkinkan seseorang itu menerima taklifan atau hak. Terdapat dua bentuk kelayakan; 1. Kelayakan Wajib (ahliyyah al-wujub). Yang dimaksudkan dengan kelayakan wajib ini ialah kelayakan seseorang manusia itu untuk …