Fiqh Muamalat

Benarkah Pendapat Wang Kertas Bukan Ribawi?

rTerdapat satu pendapat yang mengatakan bahawa matawang kertas bukan dianggap sebagai mata wang ribawi kerana ia bukanlah emas dan perak, dan juga tidak lagi disandarkan dengan emas dan perak. Menurut pendapat ini, inilah pendapat yang jelas mengikut mazhab al-Syafi’ie. Ini mazhab Syafi’i, ‘illah¬† (sebab utama) yang menjadikan emas dan perak itu ribawi ialah kerana ia merupakan mata wang utama yang …

Kelayakan Akad Seorang Insan

Sebelum seseorang itu terlibat dalam apa jua kontrak dalam muamalat, seseorang itu mesti ada kelayakan. Kelayakan inilah yang dikenali sebagai ahliyyah. Ahliyyah; Kelayakan; Sifat yang tetapkan oleh Syariah ke atas seseorang yang memungkinkan seseorang itu menerima taklifan atau hak. Terdapat dua bentuk kelayakan; 1. Kelayakan Wajib (ahliyyah al-wujub). Yang dimaksudkan dengan kelayakan wajib ini ialah kelayakan seseorang manusia itu untuk …