Ekonomi Islam

Isu berkenaan zakat, wakaf, pembangunan fiskal, mikro dan makro

Benarkah Pendapat Wang Kertas Bukan Ribawi?

rTerdapat satu pendapat yang mengatakan bahawa matawang kertas bukan dianggap sebagai mata wang ribawi kerana ia bukanlah emas dan perak, dan juga tidak lagi disandarkan dengan emas dan perak. Menurut pendapat ini, inilah pendapat yang jelas mengikut mazhab al-Syafi’ie. Ini mazhab Syafi’i, ‘illah¬† (sebab utama) yang menjadikan emas dan perak itu ribawi ialah kerana ia merupakan mata wang utama yang …

Konsep Istikhlaf dalam Ekonomi Islam

Manusia tidak pernah memiliki harta kerana harta di bumi ini semua milik Allah. Firman Allah: Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah (2:284) Manusia cuma pengurus harta berasaskan konsep istikhlaf: pengganti Allah di muka bumi ini untuk menguruskan alam ini. Kuasa menguruskan harta diberikan kepada manusia melalui dua bentuk: – kuasa kerajaan – kuasa …