Ahmad Sufyan

Pensyarah Kanan di Jabatan Syariah dan Pengurusan Akademi Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Ringkasan Kajian dan Fatwa Berkenaan FOREX Online

  Sedikit Literature Berkenaan Forex Online Trading Updated: 26 Julai 2017 1. Prof Dr Rafiq Yunus al-Misri (2010), “Tijarah al-‘Umlah ‘Ibra al-Internet”, Journal Jami’ah al-Malik ‘Abd al-Aziz: al-Iqtisad al-Islami, j. 23, bil. 1. Keputusan: Hukumnya haram kerana spekulasi yang melampau, berbentuk gambling, dan tidak menepati kaedah sarf sebenar yang dikehendaki oleh Islam, iaitu riba serta penyumbang kepada krisis ekonomi. 2. …

Tahun Baru 2019

Tiada apa yang menggembirakan dengan masuknya tahun baru. Kerana ia memberi maksud bahawa tempoh hidup di dunia semakin suntuk. Setiap insan diberikan umur yang terhad. Cuma berapa tempoh itu hanya Allah yang tahu. Semoga 2019 ini, masih ada ruang dan sisa umur untuk kita melakukan kerja kebaikan di dunia ini. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, sebagai medan ujian siapa …